“Gespreksbegeleiding bij emotioneel afronden ...

op weg naar een nieuw begin.”

OVER MIJ

 

Mijn naam is Cindy. Ik ben een leergierig iemand en ben ervan overtuigd dat we samen meer kunnen bereiken dan we denken. Deze drijfveren hebben ervoor gezorgd dat ik reeds een 15tal jaren opleidingen geef in de bedrijfswereld.

 

Steunend op mijn ervaring en inzichten over familiale bemiddeling, NLP coaching en verbindende communicatie, voel ik de goesting om vorm te geven aan mijn kracht om vrij van oordeel te luisteren en stil te staan bij datgene wat emotioneel nog aandacht vraagt.

 

Emotioneel afronden, op weg naar een nieuw begin.

 

Ik beloof aan te sluiten bij wat ik zie en hoor gebeuren en zal dit terugkoppelen op een neutrale manier. Ik wil je uitnodigen om erbij te komen zitten.

 

Hier in deze schaal mag je alles neerleggen en mag alles er zijn.

Hier bestaat geen goed of fout.

 

In deze schaal brengen we samen en nemen we afstand, verkennen we mogelijkheden, geven we stem aan datgene wat je echt nodig hebt en ergens middenin ... daar ontmoet je nieuwe kansen en andere uitwegen.

 

Als gespreksbegeleider en bemiddelaar ben ik nieuwsgierig naar ieders standpunt. Vanuit mijn innerlijke rust wil ik een veilige en vertrouwelijke omgeving creëren.

 

Uitnodigend en “voetjes op de grond” zodat ieders noden en belangen een plek krijgen in deze schaal.

 

Ik ben er voor jullie,

 

Cindy
 

Een half jaar na mijn echtscheiding, vertrok een naaste

collega voor een dringende opdracht naar het buitenland, dat

plots afscheid overviel me gewoon. Wenend reed ik naar huis

en lag enkele dagen strijk door het verdriet. Wat vroeg er nog

aandacht? 

Mijn ex partner en papa van mijn kinderen overleed, ik

troostte mijn kinderen maar wie had oor naar mijn verdriet?

INDIVIDUELE BEGELEIDING

 

DE SCHEIDING LAAT ZICH NOG (STEEDS) VOELEN

 

Zijn er momenten waarop je overspoeld wordt door emoties?

Scheiden is veel meer dan twee partners die hun eigen weg gaan.

De realiteit onder ogen zien en het opgeven van het ideaal plaatje, doet pijn en kan lang nawerken.

 

Worstel je met gevoelens van schuld, schaamte, boosheid, verdriet?

Of hinderen emoties de gesprekken om tot een evenwichtige regeling te komen?

 

Stel je vast welke andere relaties je nog verloren hebt want scheiden doe je nu eenmaal niet alleen?

 

Laat ons in gesprek gaan en verkennen wat jij nodig hebt, wat jou kan helpen om met deze situatie
en gevoelens om te gaan.

Klaar voor een nieuwe partner?

Gevoeligheden en pijnpunten van vorige relatie(s) neem je

onbewust mee in een nieuwe relatie. Hoopvol start je aan een

nieuw avontuur! Plots wordt er dan toch iets in jou geraakt en
de ander krijgt de volle lading.

 

Laat ons in gesprek gaan en verkennen waarover dit gaat.

 

Ik wil jou begeleiden om dat pijnpunt of ergernis te vertalen naar

een behoefte, wat vind jij hierin zo belangrijk.

 

Ik leer jou hoe je dit kan uitspreken naar jouw partner op een

verbindende manier. Dit kan uiteraard ook aan bod komen in
een gesprek samen met jouw partner.

 

        Terug met iemand samenwonen, ik keek er zo naar uit.

Nu staan we vaker recht tegenover elkaar en lijken de discussies even heftig als voorheen. Wie of wat staat hier in de weg om deze relatie een kans te geven?

GEZAMENLIJKE BEGELEIDING

 

EEN NIEUW SAMENGESTELD GEZIN

Zijn er verschillen in meningen en bezorgdheden en willen jullie die ophelderen?

 

Mijn leven wordt terug completer, dacht ik bij de beslissing

om te gaan samenwonen met mijn nieuwe partner en zijn

kinderen. Ik heb het gevoel dat ik zoveel geef en toch voel

ik me vaak het vijfde wiel aan de wagen. Hoe krijgen we ons

samengesteld gezin op de rails?

 

Wikken en wegen om iedereen binnen ons samengesteld

gezin tevreden te houden en toch is de spanning vaak te

snijden. Hoe kunnen we deze situatie omkeren?

Leven in een samengesteld gezin loopt vaak minder vlot dan verwacht.

De teleurstellingen steken na een tijdje de kop op en resulteert tot de vraag: waar zijn we aan begonnen?

 

Laat ons in gesprek gaan over jullie samengesteld gezin want er duiken heel wat onzichtbare dynamieken op.

Hierover van gedachten wisselen werkt soms al geruststellend en helpt bij het aanvaarden van jullie situatie.

 

Graag wil ik jullie begeleiden om als partners op een verbindende manier uit te spreken waar je nood aan hebt en oog te hebben voor de noden van de kinderen.

Ik heb dingen gedaan die ik beter had gelaten

Heb dingen gelaten die ik beter had gedaan

Maar het heeft weinig zin om de tijd terug te draaien

Al is het goed om te zien waar het is misgegaan

Stef Bos

FAMILIALE BEMIDDELING

 

Ook andere situaties in familiale context vragen soms om emotionele afronding …

 

Graag maak ik tijd om jullie hierin bij te staan als familiaal bemiddelaar.

Laat ons samen de tijd nemen om het gesprek aan te gaan, zodat gaandeweg ...

 

Jullie elkaar (terug) aanspreken en de verwijten op de achtergrond geraken.

 

Ieder zich kan uitspreken wat hij/zij belangrijk vindt en wat nodig is in deze situatie/relatie.

 

Jullie samen de mogelijkheden verkennen en tot afspraken komen die haalbaar en duurzaam zijn.

 

 

Ik zal met volle aandacht en gelijke interesse luisteren naar alle meningen en invalshoeken.

KAN IK IETS VOOR JULLIE BETEKENEN?

 

Stuur me een mailtje op info@middenin.be.

Spreek een boodschap in op het nummer +32 499 40 95 90, ik contacteer je zo spoedig mogelijk terug.

De gespreksruimte bevindt zich in Lier, het juiste adres bezorg ik voorafgaand onze afspraak.

 

BTW BE 0771 980 933